محصولات - ورنی-چاپ-افست

بررسی قیمت و خرید انواع ورنی افست با قیمت مناسب از فروشگاه اینترنتی بازار چاپ ایران

ورنی چاپ افست، یک نوع پوشش کار چاپی است. ورنی در چاپ افست یا به صورت کامل روی کاغذ  یا مقوا زده می شود و  یا به صورت  موضعی استفاده می شود. 
ورنی ممکن است همزمان با چاپ و روی ماشین چاپ و یا بیرون از آن بر روی کار چاپی زده شود.
هدف از زدن ورنی در چاپ افست بر روی کار چاپی یا به منظور زیبا تر و شفاف کردن کار و یا برای محافظت از کار چاپی در مقابل پاره شدن و یا تماس با رطوبت و مواد شیمیایی است.

انواع ورنی در چاپ افست:

- ورنی های پایه آب
- ورنی های پایه روغن
- ورنی های یووی