محصولات - چپقی-پلاتر-جوهر-افشان

چپقی یا سوپاپ هد پلاتر یکی از اجزای اینک تیوب کامل پلاتر میباشد و به صورت آکبند و تکی عرضه نمی گردد. پس توجه داشته باشید که این قطعه از دستگاههای استوک می باشد.