چاپ تراکت ریسو

شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 4 هفته قبل

نوع آگهی: تبلیغات شغلی

دسته بندی: چاپ فاکتور سربرگ تراکت

پیمان گرافیک 

چاپ سر نسخه ، چاپ تراکت کاغذ 60 و 80 گرمی ، چاپ با ریسو .

تحویل فوری 

  • چاپ تراکت
  • چاپ سر نسخه
  • چاپ ریسو
  • چاپ تراکت با دستگاه ریسو
  • بازار چاپ ایران
چاپ تراکت ریسو