این آگهی منقضی شده است

شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 10 ماه قبل

نوع آگهی: تبلیغات شغلی

دسته بندی: چاپ فاکتور سربرگ تراکت

قبض ۱۰ بسته ۶۰۰۰۰ تومان
 کارت ویزیت
 لمینت آ4. هر برگ 4500 تومان سیمی هر جلد کتاب مدرسه. 3500 تومان 

فاکتور آ5 10 بسته. 65000 تومان فاکتور آ5 20 بسته. 120000 تومان 

تراکت A5 سفید ۱۰۰۰ برگ ۵۵۰۰۰ تومان تراکت A5 کاغذ رنگی ۱۰۰۰ برگ ۵۰۰۰۰ تومان 
شماره و صحافی ۱۰۰۰ برگ. ۱۷۰۰۰ تومان ریسو ۱۰۰۰ برگ. ۲۰۰۰۰ تومان 
تلفن همراه : ۰۹۳۵۹۲۳۱۱۹۲ _ ۰۹۹۱۱۴۸۸۱۷۵