ترجمه متون انگلیسی و فارسی

شهرشهر: شیراز

تاریخ تاریخ آگهی: 1 هفته قبل

نوع آگهی: تبلیغات شغلی

دسته بندی: ترجمه و تایپ

ترجمه متون انگلیسی و فارسی با تایپ 

هزینه هر صفحه 7000 تومان

 صفحات بالا تخفیف داده می‌شود 

فوق لیسانس مترجمی زبان

  • ترجمه
  • ترجمه در شیراز
  • ترجمه متون انگلیسی
  • ترجمه و تایپ