دستگاه چاپ بنر اکوسالونت آکبند

شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 1 هفته قبل

نوع آگهی: خرید/فروش

دسته بندی: دستگاه اکوسالونت

دستگاه چاپ اکوسالونت عرض ۱۸۰

با قابلیت دو هد اپسونdx5 با یک هد آکبند 

تمام لوازم مصرفی نو هستن

 نصب،راه اندازی،خدمات پس از فروش

  • دستگاه اکوسالونت
  • فروش دستگاه اکوسالونت در تهران
  • دستگاه چاپ اکوسالونت
  • دستگاه چاپ بنر اکوسالونت