این آگهی منقضی شده است

شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 7 ماه قبل

نوع آگهی: خرید فروش

دسته بندی: فکس

صحیح و سالم کم کار کرده