شهرشهر: اصفهان

تاریخ تاریخ آگهی: 2 هفته قبل

نوع آگهی: خرید/فروش

دسته بندی: دستگاه فتوکپی رنگی

نوع: فروشی

فروش دستگاه فتوکپی رنگی 

فروش به علت تغییر شغل