شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 2 هفته قبل

نوع آگهی: خرید/فروش

دسته بندی: دستگاه اکوسالونت

نوع: فروشی
قیمت: 850,000,000ریال

دستگاه چاپ اكوسالونت 3/20 در حد نو

دارای دو هد dx5 100 در صد 

در حد نو