شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 2 هفته قبل

نوع آگهی: استخدام

دسته بندی: اپراتور چاپ

جنسیت: مهم نیست

نیازمند کارگر جهت چاپ دیجیتال هستیم.

استخدام اپراتور چاپ دیجیتال