شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 2 هفته قبل

نوع آگهی: استخدام

دسته بندی: اپراتور چاپ

جنسیت: مهم نیست
تعداد نیروی خانم مورد نیاز: 1
تعداد نیروی آقا مورد نیاز: 1

به یک اپراتور یا همکار برای کار کردن در کارگاه چاپ پوشاک نیازمند می باشیم.

 

استخدام اپراتور در کارگاه چاپ پوشاک