شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 2 هفته قبل

نوع آگهی: استخدام

دسته بندی: اپراتور چاپ

جنسیت: مهم نیست
تعداد نیروی خانم مورد نیاز: 1
تعداد نیروی آقا مورد نیاز: 1
سابقه کار(ماه): 6

اپراتور و کارگر ساده جوان برای کار در کارگاه چاپ 

پایه حقوق وزرات کاری

ساعت کاری ۸/۳۰ الی ۱۸:۳۰

استخدام کارگر چاپ جوان