شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 1 هفته قبل

نوع آگهی: تبلیغات شغلی

دسته بندی: مواد مصرفی و قطعات

تامین قطعات دستگاه برش لیزر فلزات : 

نازل دبل و سینگل لیزر فایبر 

نازل هیدروژنی و اکسیژنی لیزر فایبر

لنز فکوس 

لنز محافظ

لنز پراتکتیو

لیزر فایبر فلزات و سرامیک رینگ در سایز های مختلف

 

تعمیر شامل : 

تعمیر برد، 

تعمیر انواع هد دستگاه لیزر فلزات، 

سرویس برش لیزر فایبر و ...

 

خدمات سرویس و تعمیر

نصب و راه اندازی

آموزش برش لیزر فلزات فایبر

پرس برک

گیوتین 

انواع خم کن و …

هد دستگاه لیزر - نازل هد لیزر- نازل هد دستگاه لیزر فایبر- هد اتوفوکوس لیزر- هد اتوفوکوس لیزر فایبر- هد اتوفوکوس برش لیزر سرامیک رینگ لیزربرش- نصب و راه اندازی لیزر فایبر- تعمیرلیزر فایبر- قطعات لیزر فایبر- قطعات برش لیزر- نازل سینگل لیزر- نازل سینگل برش لیزر-نازل سینگل هد لیزربرش فایبر- نازل دبل هد لیزر برش فایبر-سرامیک رینگ لیزر- سرامیک رینگ لیزر فایبر- لنزمحافظ لیزرفایبر- لنز فوکوس- لنز فوکوس لیزر فایبر- لنز هد لیزر- لنزهد فوکوس - هددبل برش لیزر فلزات فایبر- آموزش دستگاه لیزر فایبر -تعمیرهد برش لیزر فایبر- قطعات لیزر برش فایبر- قطعات دستگاه لیزربرش فایبر-

 

برای دریافت اطلاعات تماس بگیرید.

مگا ماشین