شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 1 هفته قبل

نوع آگهی: استخدام

دسته بندی: امور دفتری

جنسیت: مهم نیست
تعداد نیروی خانم مورد نیاز: 1
تعداد نیروی آقا مورد نیاز: 1
سابقه کار(ماه): 6

نیازمند به یک نفر خانم یا آقا مسلط به امور دفتر چاپ دیجیتال می باشییم.

شرایط: 

ساعت کاری 8 صبح تا 8 شب 

آشنا بودن با نرم افراز های گرافیک و ورد 

بیمه .

استخدام امور دفتری چاپ