شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 1 هفته قبل

نوع آگهی: استخدام

دسته بندی: اپراتور چاپ

جنسیت: مهم نیست
تعداد نیروی خانم مورد نیاز: 1
تعداد نیروی آقا مورد نیاز: 1
سابقه کار(ماه): 6

استخدام یک نفر جوان فعال 

کار با دستگاه چاپ بنر 

محدوده کارگر شمالی

بیمه و حقوق مکفی 

استخدام اپراتور چاپ بنر