شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 6 روز قبل

نوع آگهی: استخدام

دسته بندی: اپراتور چاپ

جنسیت: مهم نیست

استخدام تعدادی کارگر ساده چاپ 

کارگر خانم یا آقا 
 


 

استخدام تعدادی کارگر چاپ