شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 4 روز قبل

نوع آگهی: استخدام

دسته بندی: صحاف

جنسیت: مهم نیست

استخدام صحاف و جلد ساز آلبوم 

تعدادی خانم و آقا

استخدام به همراه آموزش رایگان
 


 

استخدام صحاف و جلد ساز آلبوم