شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 3 روز قبل

نوع آگهی: خرید فروش

دسته بندی: برش دستی

نوع: فروشی
قیمت: 50,000,000ریال

یک عدد دستگاه کاتر و برش کاغذ به فروش می رسد.

مدل دستی 

دهنه 52