شهرشهر: گنبد کاووس

تاریخ تاریخ آگهی: 3 روز قبل

نوع آگهی: خرید فروش

دسته بندی: فروش کاغذ

نوع: فروشی
قیمت: 410,000ریال

فروش بسته کاغذ 

80 گرمی

هر بسته 500 عدد کاغذ داره.