شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 3 روز قبل

نوع آگهی: خرید فروش

دسته بندی: منگنه(میخ کوب)

نوع: فروشی
قیمت: 700,000ریال

دو عدد میخ کوب کاغذ

دستگاه سالم و نو می باشد.

قیمت هر دستگاه 70000 تومان .