این آگهی منقضی شده است

شهرشهر: کرج

تاریخ تاریخ آگهی: 2 ماه قبل

نوع آگهی: خرید فروش

دسته بندی: چاپ افست

نوع: فروشی

دستگاه افست دو فرقی 

دستگاه سالم، تمیز و در حال کار هست .

بازدید در شهرستان