شهرشهر: کرج

تاریخ تاریخ آگهی: 1 هفته قبل

نوع آگهی: خرید فروش

دسته بندی: ماشین حساب

نوع: فروشی
قیمت: 5,000,000ریال

ماشین حساب برقی شارپ فروشی فوری به علت مهاجرت

ماشین حساب برقی