شهرشهر: کرمانشاه

تاریخ تاریخ آگهی: 4 روز قبل

نوع آگهی: خرید فروش

دسته بندی: دستگاه چاپ بنر فلکس

قیمت: 1,100,000,000ریال

فروش دستگاه بنر زار 382، 8 هد بدنه صنعتی

دستگاه بنر