شهرشهر: مشهد

تاریخ تاریخ آگهی: 3 روز قبل

نوع آگهی: خرید فروش

دسته بندی: چاپ افست

نوع: فروشی
قیمت: 2,100,000,000ریال

افست سرم تمیز دورنگ دوورقی 
تمیز مدل ۸۹ 
قیمت ۲۱۰ م

دستگاه افست سرم یخچال دار