شهرشهر: مسجد سلیمان

تاریخ تاریخ آگهی: 3 روز قبل

نوع آگهی: خرید فروش

دسته بندی: دستگاه چاپ بنر فلکس

نوع: فروشی
قیمت: 1,100,000,000ریال

فروش بصورت کلی و یکجا و بشرط تست