شهرشهر: تهران

تاریخ تاریخ آگهی: 2 هفته قبل

نوع آگهی: استخدام

دسته بندی: نیروی کار درکارتن سازی

برند:

سابقه کار(ماه): 36

استخدام کارگر ماهر کارتن سازی 

8ساعت کار

بیمه اضافه کاری

سرویس 

محدوده شریف آباد. پیشوا. 

ترجیحامحدوده شریف ابادوپیشوا

استخدام کارگر ماهر کارتن سازی