همکار برای چاپ دیجیتال و صحافی

آگهی منقضی شده است

همکار برای چاپ دیجیتال و صحافی

کد آگهی: 37417

شهرشهر: تهران

نوع آگهی: استخدام

دسته بندی: استخدام نیروی صحافی

برند:

سابقه کار(ماه): 6
به یک نفر نیرو برای همکاری در چاپ دیجیتال کتاب و صحافی نیازمندیم.
ساعت ۹ تا ۱۸
یک ساعت ناهار و استراحت
حقوق قانون کار
***********