بازار چاپ ایران به عنوان اولین بازار اینترنتی تخصص چاپ و صنایع و مشاغل مرتبط با چاپ، در سال 1391 کار خود را با نام چاپ ایران تبریز آغاز نموده است.

مجموعه بازار چاپ ایران در تلاش است بستری کارا و تخصصی در حوزه تجارت الکترونیکی چاپ ئ صنایع و مشاغل مرتبط با آن را ایجاد و توسعه دهد.

قصد ما این است بازار چاپ به وسعت ایران و حتی دنیا ایجاد کنیم تا مشتریان در حداقل زمان و با حداقل هزینه به نیاز خود دست یابند و فاصله بین کالا و مصرف کننده اصلی به حداقل برسد.

 

دیدگاه ما

دیدگاه ما این است که غیر ممکن وجود ندارد و با تلاش و پشتکار و فعل خواستن می توان هر غیرممکن را ممکن ساخت.

 

اهداف ما

  1. کوتاه کردن فاصله هاست.
  2. ایجاد پایگاه داده عظیم برای خدمات رسانی به کاربران
  3. ایجاد ارتباط مستقیم مردم با یکدیگر
  4. رساندن سریع و راحت کاربران به نیازهایشان در حوزه چاپ و صنایع و مشاغل مرتبط با آن هدف ماست
  5. هدف، حذف واسطه هاست.

 

ارزش های بازار چاپ ایران

از نظر ما کیفیت هرگز از مد نمی افتد.

در ارتباط با کاربران، شفاف و صادق هستیم.

سعی می کنیم جایگزینی برای ما نباشد.

عقیده داریم به اینکه باید بزرگ فکر کنیم.

ما پشتیبان افرادی هستیم که تغییر را رقم می زنند.

سعی داریم متفاوت فکر کنیم و متفاوت عمل کنیم

به نظر ما ، پیشرفت بدون تغییر، غیر ممکن است.