۱۵:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

خطاهای دستگاه های کپی ریکو در 9 دسته تقسیم بندی میشوند و هر یک از این خطاها نشانگر وجود مشکلی در بخشی از دستگاه است که باید رفع شود.

کد خطاهای دستگاه های کپی ریکو RICOH

کدهای خطای Ricoh:

کد SC543 و SC545 رایج ترین خطا در محصولات ریکو است. این خطاها نشان دهنده وجود مشکلی در ثابت سازی دما یا ترمیستور است. اکیداً توصیه می شود برای بازنشانی و رفع این مشکل با یک تکنسین مجاز تماس بگیرید زیرا قطعات خراب باید قبل از تنظیم مجدد این خطاها تعویض و تعمیر شوند ، در غیر این صورت ممکن است منجر به ایجاد مشکلات بزرگتر شود.

لیست کد خطا:

کدهای خطای Ricohبه طور کلی در 9 دسته طبقه بندی می شوند. هر دسته با یک شماره منحصر به فرد از 1 تا 9 شروع می شود. با بازار چاپ ایران همراه باشید:

 

  • (مشکلات مرتبط با اسکن کردن) SC 1XX :

کد خطا

خطای احتمالی

نکات عیب یابی

SC 101

خطای لامپ نوردهی

نوردهی لامپ معیوب است

اتصالات چراغ نوردهی و صفحه تثبیت کننده را بررسی کنید

آینه اسکنر کثیف یا خارج از موقعیت است

معیوب است board SBU

SC107

اشکال در عملکرد تنظیم کننده لامپ اسکنر

 

-

SC-120-123

خطای موقعیت اسکنر

فیوزFU4 را چک کنید

SC 124

خطای سیگنال رمزگذار انکودر یا موتور اسکن

-

SC 125

خطای اسکن با سرعت کم

-

SC-126

خطای سرعت خیلی سریع اسکن

-

SC 127

خطای جهت چرخش موتور انکودر اسکنر

-

Sc 128

خطای سرعت شروع اسکن اشتباه است

 موتور ، برد ، بخش درایو را چک کنید

SC 129

خطای کنترل سرعت موتور اسکنر

-

SC 130

خطای SBU  معیوب/شروع اسکنر غیرعادی است

-

SC-140 / 141

خطای سنسور لنز

-

SC 142

خطای تشخیص سطح سفید

لامپ نوردهی خراب شده است

صفحه سفید کثیف است

برد BICUمعیوب است

SC 143

خطای تنظیم خودکار SBU

-

SC 144

خطای اتصال SBU

-

SC 150

عدم تطابق ROMاسکنر

-

SC 170

خطای نرمال نبودن اسکنر DA1

-

SC 171

خطای نرمال نبودن اسکنر DA2

-

SC 181

لامپ CISغیر عادی است

-

SC 183

خطای تنظیم خودکار CIS

-

SC 184

خطای انتقال CIS

-

SC 191

خطای اسکن بارکد

-

SC 192

خطای تنظیم خودکار /SBU شماره بارکد متفاوت است

تنظیم کننده لامپ نوردهی ، لامپ نوردهی ، صفحه سفید کثیفچک شود

SC 193

خطای انتقال تصویر

-

SC 194

SBUتشخیص سطح سفید

-

SC 195-197

خطای درب ورودی DF

-

SC 198

خطای کارت حافظه

برنامه سیستم عامل موتور و کنترل کننده با هم مطابقت ندارند.

نقص صفحه کنترل کننده

SC 199

خطای پایان اسکن DF

-

 

 

  • (مشکلات مرتبط با یونیت لیزر) SC 2XX :

 

کد خطا

خطای احتمالی

نکات عیب یابی

SC201

خطای موتور پلیگان

-

SC220

خطای تشخیص همگام سازی لیزر

-

SC221

خطای تشخیص طول اسکن

-

SC240

ذخیره بیش از حد منبع تغذیه LD 

-

SC260

سنسور HP

-

SC261

سنسور HP2626 خاموش نمی شود

-

SC285

خطای موقعیت لاین

-

 

 

  • (مشکلات مرتبط با تصویر) SC 3XX و  4XX :

 

کد خطا

خطای احتمالی

نکات عیب یابی

SC302

نشت جریان غلتک شارژ

دستگاه را به خوبی تمیز کنید.

رول غلتک شارژ آسیب دیده است.

اتصال ضعیف PCU

SC320

خطای لیزر موتور پلیگان

-

SC322

خطای هگام سازی لیزر

صفحه BCU ، صفحه EX-IPUچک شود

SC324

خطای بیش از حد جریان درایو

-

SC325

خطای تصحیح بزرگنمایی

-

SC328

خطای موقعیت یونیت LD2

-

SC330

خطای یونیت LD بدون تنظیم اولیه است

-

SC343

قفل موتور آستین زرد

-

SC344

قفل موتور آستین سرخابی

-

SC364

درایو هارد دیسک

خطای زمان پایان داده انتقال

درام ، سنسور پتانسیل درام ، شارژ تاج چک شود

SC365

خطای آدرس ذخیره سازی تصویر

-

SC366

هارد دیسک سخت

-

SC371

خطای تشخیص سنسور زردTD 

-

SC372

خطای تشخیص سنسور آبیTD 

-

SC373

خطای تشخیص سنسور قرمزTD 

-

SC392

تنظیمات اولیه سنسور تراکم تونر به درستی انجام نشده است.

دولوپر وجود ندارد

غلتک یونیت دولوپر به درستی نمی چرخد.

چرخ دنده اتصال غلتکی یونی دولوپر به درستی متصل نشده است.

اتصال ضعیف PCU

سنسور ID معیوب است

SC401

خروجی انتقال غیر عادی است

-

SC402

نشت غلتک انتقال

برد تامین ولتاژ بالا معیوب است

واحد انتقال / جداسازی به اشتباه تنظیم شده است

غلتک انتقال آسیب دیده است

SC403

سنسور موقعیت تسمه انتقال

-

SC405

موقعیت تسمه انتقال غیر عادی است

-

SC420

قفل شدن موتور تمیز کننده

-

SC430

خظای لامپ خاموش کننده

-

SC440

قفل شدن موتور اصلی

-

SC441

قفل شدن موتور یونیت دولوپر

-

SC457

خطای موقعیت واحد تمیز کردن تسمه انتقال تصویر

-

SC460

دمای ترمیستور 1 

-

SC461

ترمیستور 2

-

SC490

نشت موتور تونر

قفل موتور اگزوز فن

فن اصلی غیرعادی است

نشت بایاس غلتکی جاذب کاغذ انتقال

-

 

 

  • (مشکلات مرتبط با یونیت کاغذکش و یونیت فیوزینگ) SC 5XX :

کد خطا

خطای احتمالی

نکات عیب یابی

SC500

موتور اصلی / قفل موتور یونیت ترنسفر / خطای موتور فیوزینگ

بار زیاد بر روی مکانیسم درایو

بعضی از چرخ دنده ها یا سایر قسمتهای چرخشی گیر کرده است.

موتور اصلی یا یونیت ترانسفر معیوب است.

قبل از تعویض موتور یا سنسور ، ابتدا بار مکانیکی را بررسی کنید.

SC501-504

نقص عملکرد اهرم یونیت کاغذکش 

-

SC505

اشکال درعملکرد سینی LCC

-

SC506

قفل موتور سینی کاغذ

-

SC507

قفل موتور اصلی تغذیه کاغذ

-

SC508

خطای موتور محرک عقب

-

SC509

خطای کشوی 3 حصار سمت راست LCT

-

SC510

خطای حد پایین LCT

-

SC511

قفل موتور LCC

-

SC515-516

خطای موتور درایو

-

SC520

خطای سینی کاغذ 

-

SC521

خطای موتور درایو دوپلکسر

-

SC522-24

خطای دوبلکس HP jogger

-

SC530

قفل موتور تغذیه

خطای موتور فن

-

SC531

خطای موتور معکوس فیوزر / دوبلکسر

-

SC541

باز بودن ترمیستور فیوزینگ

دستگاه به ولتاژ پایین متصل است.

ترمیستور اشکال دارد و یا از موقعیت مناسب برخوردار نیست.

برخی از اتصال ها شل است

برد منبع تغذیه معیوب است

SC542

خطای گرم شدن دمای فیوزر

-

SC543

خطای گرم شدن بیش از حد فیوزر

-

SC544

پایین بودن دمای لامپ هات رولر فیوزینگ

-

SC545

گرم شدن بیش از حد دمای لامپ فیوزینگ

-

SC546-547

اشکال در عملکرد دمای فیوزینگ

-

SC548

خطای نصب فیوزینگ

-

SC550

تمام شدن وب فیوزینگ

-

SC551

رول پرس ترمیستور باز است

-

SC552

خطای گرم شدن رول پرس 

-

SC553

خطای بیش از حد گرم شدن رول پرس 

-

SC554-55

دمای پایین رول پرس غیر طبیعی است

-

SC557

دمای رول پرس افزایش نمی یابد

-

SC590

اگزوز / خطای موتور فن فیوزینگ / خطای موتور جمع آوری تونر مازاد

اتصال شل موتور فن اگزوز

گرد و غبار زیاد در فن باعث بار بیش از حد درایور موتور می شود

SC591-92

خطای موتور ذخیره تونر

-

 

 

  • (مشکلات مرتبط با اتصال) SC 6XX :

کد خطا

خطای احتمالی

نکات عیب یابی

SC600

خطای ارتباطی بین برد اصلی و کنترل پنل عملیاتی

-

SC621

خطای اتصال ADF

ADF  به طور صحیح بر روی دستگاه  نصب نشده است.

SC634

خطای دستگاه شمارنده (کنتور)

-

SC636

خطای ارتباطی بین BICU و کنترل تغذیه کاغذ PWA

-

SC696

خطای ارتباطی بین برد موتور و کاغذکش

-

 

  • (خطاهای جانبی) SC 7XX :

 

کد خطا

خطای احتمالی

نکات عیب یابی

SC700

اشکال در عملکرد پیکاپ اصلی RADF

سنسور معیوب است

مکانیزم صفحه ADF معیوب است

SC702

قفل موتور تغذیه RADF

-

SC703

قفل موتور ترنسفر RADF

-

SC704

قفل موتور خروجی اصلی RADF

-

SC705

موتور پایین صفحه RADF

-

SC721

مرتب سازی بن موتور

-

SC727

خطای چرخش منگنه

-

SC728

خطای ارتفاع کاغذ 

-

SC760

ورودی ADF غیر عادی است

-

SC770

ویرایشگر نمایش عادی نیست

-

 

 

  • (خطاهای کنترل کننده) SC 8XX :

کد خطا

خطای احتمالی

نکات عیب یابی

SC800

شروع بدون اتمام خروجی 

-

SC804

راه اندازی بدون اتمام ورودی 

-

SC818

مشکل در عملکرد نرم افزار

-

SC819-20

عدم تطابق نرم افزار ، نرم افزار را دوباره بارگیری کنید

-

SC855

مشکل کارت شبکه بی سیم 

-

SC857

خطای رابط USB شناسایی شد

-

SC868

داده های نادرست در کارت SD شناسایی شد

-

SC870

آدرس داده های ذخیره شده در دیسک سخت غیر طبیعی است

-

 

 

  • SC 9XX :

کد خطا

خطای احتمالی

نکات عیب یابی

SC-900

کپی به 10 میلیون رسیده یا مشکل NVRAM  

-

SC-900-01

مشکل مکانیکی

-

SC-901

مشکل مکانیکی در فیوز FU4

-

SC-921

خطای سخت افزاری MSU

-

SC-940

مشکل در برد اصلی

-

SC-951

خطای سیگنال درب ورودی

-

SC-953

خطای تنظیم تصویر اسکنر

-

SC-954

SC-955

خطای تنظیم تصویر پرینتر

خطای تنظیم حافظه

-

SC-956

خطای پارامتر اسکنر

-

SC-957-58

خطای اسکن

-

SC-959-61

خطای شناسه تنظیم چاپگر

-

SC-962

خطای شناسه تنظیم حافظه

-

SC-963

خطای اتمام حافظه

-

SC-980-84

خطای بارگیری برنامه یا خطای دسترسی به هارد دیسک

-

SC-986

مشکل نرم افزار

-

SC-990

مشکل ارتباطی بین BICU و صفحه خروجی و ورودی یا خطای عملکرد نرم افزار

-

SC-996

مشکل صفحه FCU یا سیستم عامل

-

SC-997-98

RAM کم است یا DIMM موجود نیست

-

SC-999

خطای نسخه برنامه یا fuser FU6مشکل بارگیری برنامه ، BICU ،  IC ، NVRAM ، افت برق ، نصب برد اشتباه

-

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد