پنجشنبه, 1398/03/02 - 15:11

- اطلاعات حساب بانکی در آگهی گنجانده شده باشد

- اطلاعات مربوط به خدمات و کالا و دسته بندی صحیح نباشد

- توزیع و پخش ویروس یا هرگونه تکنولوژی که ممکن است به بازارچاپ ایران، علائق یا حریم کاربران بازارچاپ ایران آسیب برساند.

- آگهی هایی که شائبه کلاهبرداری و نقض قوانین و احتمال سوء استفاده در آن مشاهده شود .

- ارسال مضمون دروغین، نادرست، گمراه کننده، توهین ‏آمیز، یا هجو آمیزانجام شده باشد

- درآگهی قیمت پیشنهادی نوشته  نشده باشد

  • تقلب یا دست‏کاری در ساختار پرداخت و دریافت مبالغ، فرآیند صدور صورت حساب، یا هزینه‏ های بازارچاپ ایران.